Posted by

AGENDA 21 - KESTÄVÄ KEHITYS TIE KOHTI ORJUUTTA JA KANSANMURHAA

spoilernsfw

"AGENDA 21 - KESTÄVÄ KEHITYS TIE KOHTI ORJUUTTA JA KANSANMURHAA

Kestävästä kehityksestä on tullut populaari synonyymi termille Agenda 21. Se on vuonna 1992 omaksuttu YK:n julkilausuma ympäristöstä ja teollisesta kehityksestä. Agenda 21 on suunnitelma 2000-lukua varten, jota me nyt elämme. Se on suunnitelma uutta uljasta maailmaa varten, jossa kaikki
se mitä pidämme rakkaana ja totena lakkaa olemasta. Agenda 21 julistaa olevansa kokonaisvaltainen toimintasuunnitelma toteutettavaksi globaalilla,
kansallisella ja paikallisella tasolla YK:n eri järjestöjen toimesta. Agenda 21 nostaa luonnon hallitsemaan ihmiskuntaa ja se myös pitää sisällään
varotoimenpide-periaatteen, mikä merkitsee sitä että ihmistä pidetään syyllisenä kunnes toisin todistetaan.

Agenda 21 on filosofia, joka on suunniteltu saattamaan koko ihmiskunta pienen valtaeliitin täydellisen kontrollin ja valvonnan alaisuuteen. Samalla se on 40 lukua käsittävä dokumentti koko maailman kontrolloimiseksi ja se perustuu täysin sosialistien kontrollimekanismien käyttöön. Kestävän kehityksen kannattajat
ovat luoneet maailmanlaajuisen liikkeen, joka kontrolloi globaalia ja
paikallista toimintasuunnitelmaa maailmanhallituksen rakentamiseksi heidän omien tavoitteidensa toteuttamiseksi. Näihin tavoitteisiin lukeutuu:

 1. Kansallisen itsemääräämisoikeuden lakkauttaminen

 2. Yksityisomistuksen lakkauttaminen

 3. Perinteisen perherakenteen hajottaminen

 4. Liikkumista ja yksilön vapautta koskevien rajoitusten kiristäminen

Vihreisiin tavoitteisiin lukeutuu sellaisten asioitten määritteleminen, jotka eivät tue ”kestävää kehitystä” ja niihin lukeutuu:

 1. Yksityisomaisuus (omakotitalot, huvilat, maatilat, metsät, yksityiset ajoneuvot ym.)

 2. Fossiiliset polttoaineet

 3. Golf-kentät ja laskettelukeskukset

 4. Kulutuskulttuuri

 5. Viljelmien keinokastelu

 6. Asfaltilla päällystetyt tiet

 7. Kaupallinen maatalous

 8. Kasvinsuojelumyrkyt

 9. Maanviljelyalueet ja pellot

 10. Karjan laiduntaminen

 11. Perhe

Kestävän kehityksen tavoitteena on yksityisomaisuuden lakkauttaminen, perheen olemassaolon yhteiskunnallinen horjuttaminen sekä perustuslakiin
pohjautuvien kansalaisoikeuksien mitätöiminen. YK:n ympäristöguru Maurice Strong esitti Rion ympäristökokouksessa -92 selvästi että globalisaation tavoitteena länsimaisen teollisuuden alasajo – erityisesti Yhdysvaltojen
teollisuuden tuhoaminen. Tavoitteena on aivopestä lapset kestävän kehityksen periaatteilla jo pienenä koulussa siten että he omaksuvat luonnon roolin elämän kaikkia osa-alueita hallitsevana periaatteena ja hylkäävät vanhempien ja uskonnon auktoriteetin sekä kansallisen itsemääräämisoikeuden arvon.
Tavoitteena on tyhjätä maaseutu ihmisistä suunniteltujen
luonnonsuojelualueiden tieltä. Tätä kutsutaan USA:ssa nimellä ”Biodiversity and Wildlands Project”. Jäljelle jäävät ihmiset on tarkoitus sulloa tulevaisuuden vihreisiin kaupunkeihin, joiden hiilijälki on tarkoitus pitää
sähköautojen ja -junien sekä muiden ympäristöystävällisten teknologioiden ansiosta lähellä nollaa. Luonnonsuojelualueilla eläminen tullaan tekemään
laittomaksi. Väkilukua on tarkoitus laskea 80-90% suosimalla ehkäisyä,
sterilointeja, abortteja, homoutta, naisten oikeuksia ja käyttämällä
kemikaaleja ruuassa ja rokotteissa ihmisten steriloimiseen tai tappamiseen. Nämä menetelmät käsitellään Obaman tiedeneuvonantajan John Holdrenin
kirjassa Ecoscience, joka on eugeniikkojen, kansanmurhaajien ja radikaalien vihreiden oma ”keittokirja”. Tulevaisuuden vihreissä kaupungeissa jäljelle
jääneet ihmiset (0,5 – 2 miljardia) eläisivät 24/7 elektronisen valvonnan ja kontrollin alaisuudessa palvellen hallitsevaa luokkaa eli valtaeliittiä. Tässä uudessa uljaassa maailmassa valtio tyydyttää ihmisten kaikki tarpeet
ja kasvattaa heidän lapsensa. Valtio tarjoaa turvaa vastineeksi sille että ihmiset alistuvat sen orjiksi. Samalla uudet elämää pitkittävät teknologiat
halutaan salata valtaväestöltä ja varataan ainoastaan hallitsevan luokan käyttöön.

Muutoksesta kielii presidentti George H W Bushin lausunto puhuessaan YK:lle:
”Tästä lähtien Amerikan kansa vannoo uskollisuutta YK:n
perustamisasiakirjaan sisältyville pyhille periaatteille.”

Tämä tietenkin merkitsee Yhdysvaltain perustuslain korvaamista YK:n periaatteilla. Samaa rataa mennään ympäri maailmaa – omaa perustuslakia
muutetaan ja vesitetään pois YK:n periaatteiden tieltä. Bush siis ratifioi Agenda 21:n periaatteet kongressin selän takana ja Clinton jatkoi samalla linjalla perustamalla presidentillisen neuvoston käsittelemään Agenda 21:een
liittyviä kysymyksiä. Ja sama linja jatkuu yhä. (Rauhannobelisti
Obama päätti että hänellä on YK:n suomin valtuuksin oikeus julistaa sota missä päin maailmaa tahansa kongressin selän takana).

Miten tällainen suunnitelma voidaan ylipäätään toteuttaa? Vastaus:
varastamalla ja aivopesemällä yksi uusi sukupolvi (lapset ja nuoret).
Niinhän teki Stalin (pioneerijärjestö) ja Hitler (Hitler-nuorisojärjestö).
Näille nuorille opetetaan uusi filosofia ja sen arvot niin että heistä tulee globaaleja muutos-johtajia ja muutos-agentteja eli maailmankansalaisia. YK:n
kulttuurijärjestö UNESCO, joka rakentaa nyt esiin tulevaa pakanallista maailmankulttuuria, julisti vuodet 2005-2015 ”kestävän kehityksen kasvatuksen vuosikymmeneksi”. Tämän kasvatuksen tarkoituksena on juurruttaa nuorisoon Agenda 21:n 40 lukua käsittävät periaatteet eli luoda globaali opetussuunnitelma. Perimmäinen tarkoitus on aivopestä nuoriso luopumaan uskollisuudestaan vanhempiaan kohtaan ja saada heidät hyväksymää valtio ”isäkseenjaäidikseen” (totalitarismia ja kollektivismia) ja opettaa
heille taloudellisen kestävän kehityksen mukaisen kulutuksen periaatteita. Taustalla on filosofia nimeltä ”konstruktivismi”, jonka mukaan:
”…oppilaat rakentavat [heidän oman] käsityksensä todellisuudesta ja [huomaavat] että objektiivista todellisuutta ei ole mahdollista tietää.”

Tämä kuulostaa siltä kuin oikeaa ja väärää ei olisi mahdollista tietää vaan että voi itse päättää siitä ryhtymällä itse jumalaksi. Samalla totuus, joka pitää ihmisen vapaana, torjutaan ja vaiennetaan arvojen muutosprosessin tukemiseksi. Tämän filosofian mukaisesti edes matematiikan tulokset eivät ole objektiivisia vaan:

”He oppivat että matematiikka on ihmisten keksimää – että se on
subjektiivista ja että hyviin matemaattisiin ratkaisuihin päädytään niiden ihmisten konsensuksen pohjalta, joita pidetään asiantuntijoina.”
Useimmat meistä uskovat että 2+2 = 4 mutta olet väärässä jos saavutamme yksimielisyyden siitä että 2+2 = 5. Koulutus on siis yhä enemmän aivopesua ja ollaan luovuttu oppilaiden sivistämistä ja valmiuksien antamisesta itsenäistä ajattelua varten. Eräässä opettajan käsikirjassa sanotaan että:

”Koska opetusohjelma ei korosta aritmeettisten laskelmien suorittamista käsin eräät CMP oppilaat eivät ehkä suoriudu laskukokeista yhtä hyvin kuin
muut… Me uskomme että sellainen vaihtokauppa CMP:n korottamiseksi onoppilaiden eduksi… työn maailmassa.”

Miksi opetussuunnitelmissa tarkoituksellisesti laiminlyödään lasten matemaattisten taitojen kehittäminen huippuunsa? Koska se on sopusoinnussa Agenda 21:n tavoitteiden kanssa:

”Yleensä korkeammin koulutetut ihmiset, joilla on korkeammat tulot,
kuluttavat enemmän raaka-aineita kuin huonosti koulutetut ihmiset, joilla on alhaisempi palkka. Tässä tapauksessa korkeampi koulutus merkitsee suurempaa uhkaa kestävälle kehitykselle.” Education for Sustainable Development

Koululaisten aivopesu tuottaa kollektiivisesti käyttäytyviä ihmisiä, joilta puuttuu kyky ajatella ja toimia itsenäisesti ja joita olisi helppo käyttää ”orjina”. Nykyajan trendi on nuorten ja aikuisten tyhmentäminen kouluissa ja
heidän tyynnyttämisensä ”leivällä ja sirkushuveilla” sekä lääkkeillä,
päihteillä ja kemikaaleilla.

Näin pyritään saavuttamaan suunniteltu perinteisten arvojen – kodin, uskonnon ja isänmaan – romahdus tien raivaamiseksi uudelle totalitaariselle
maailmanjärjestykselle mikä merkitsee orjuutta vihreässä
suunnitelmataloudessa. Tässä maailmassa ihminen tulee elämään ilman vapautta, yksityisyyttä ja perustuslaillisia oikeuksia. Tässä uudessa maailmassa yksilön oikeudet poljetaan alas pois
ihmiskunnan kollektiivisten oikeuksien tieltä.

Paavo Virtaniemi"

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Säännöt pääpiirtein: Kommenteissa ei tule käyttää Suomenkansaan = yksityishenkilöihin, eikä yhteisöihin virka-, työ- eikä vapaa-ajalla kohdistuvia uhkailuja, kiristystä, tappouhkauksia, eikä perätöntä paskan puhumista mustamaalaamisineen ( joka on suomen rikoslaissa rikos ) ketään ei tule väittää perättömästi seksuaalirikollisiksi, koska sellaiset valheet täyttävät mustamaalaamis rikoslainsäädännön rikoslaissa, sekä aiheuttavat mustamaalaamisen uhreiksi joutuneita kohtaan kuolemantuottamuksia, palkkamurhien tilauksia mustamaalauksien uhreiksi joutuneita kohtaan. Joista joutuvat edesvastuuseen oikeusjärjestelmän edessä mustamaalaajat. Vastuu vapautuslauseke: täällä mikään ei ole tarkoitettu provosointiin, maailma(ojen)nsotaa tässä vähiten kukaan meistä koko maailman ihmisistä odotti. Me Olemme Suomen suomalainen kansa!

Sisällys luettelo, lisää löytyy lisää kohdasta sekä muita otsikoita:

Mielenterveys - 9wzu5xmf9kj51 png C I A MK ULTRA ihmiskokeet mp4 PAKKO SUVAKOITTAMINEN ...

Mielenterveys C I A MK ULTRA ihmiskokeet mp4 PAKKO SUVAKOITTAMINEN JOHTAA MIELENKIN MENETYKSEEN