maanantai 29. maaliskuuta 2021

Suomen maamme tämän hetkinen katasrofaalinen ongelma

 Suuri ongelma tampereella, ettei yleisesti ottaenkaan mielenterveyspalveluihin asiakkaaksi pääsekkään noin vaa. Täytyy saada ensin terveyskeskuslääkäriltä lähete mielenterveyststoon, joissa on ruuhkaa. Ajat menee pitkän ajan päähän, ja näin ollen monesti apua tarvitsevan psyykkinen pahoinvointi saattaa ehtiä äityä jopa pahimmilleen. Eikä ihminen saa apua, ajoissa. Ja seuraava askel on, että hänet löydetään itsemurhan tehneenä / yrittäneenä.

Suomen maamme tämän hetkinen katasrofaalinen ongelma

 Suomen maamme tämän hetkinen katasrofaalinen ongelma, joka kaipaa luottamuksellista matalan kynnyksen ratkaisua: Suru on todella monelle ajankohtainen asia näinä vuosina ollut ja tulee olemaan. Kuolleisuus, omaisen menettäminen, konkurssit, pakkokeinolait.... ja niiden mukanaan tuomat alkoholitumiset, perheväkivalta, itsemurhien lisääntyminen, lapsien / nuorten huumeidenkäyttö, raadolliset veriteot, kidutuksineen alaikäisten (kin ) keskuudesssa.

perjantai 26. maaliskuuta 2021

#ItsenäinenSuomiSuomalaisilleTakaisin #OmaisHenkilökohtaisuudet , suomalaisten identiteetit ja hekilökohtaisuudet ovat oltava suomalaisten sisäpiirien asioita taasen jälleen.

 

#ItsenäinenSuomiSuomalaisilleTakaisin #OmaisHenkilökohtaisuudet , suomalaisten identiteetit ja hekilökohtaisuudet ovat oltava suomalaisten sisäpiirien asioita taasen jälleen. Eksoteria ulostukoon Isänmaastamme Suomesta!

 #ItsenäinenSuomiSuomalaisilleTakaisin  #OmaisHenkilökohtaisuudet , suomalaisten identiteetit ja hekilökohtaisuudet ovat oltava suomalaisten sisäpiirien asioita taasen jälleen. Eksoteria

  poistukoon ilman meidän tieto, taito, osaamistamme Isänmaastamme Suomesta!


    taito, osaamistamme Isänmaastamme Suomesta!
     
   • poistukoon ilman meidän tieto, 

   sunnuntai 21. maaliskuuta 2021

   Kuntavaaliehdokas Tampere 2021 kuntavaaleissa Sanna Piipponen vastasi vaalikoneelle sanoma almamedia etc varmuuden vuoksi vastauksensa tallettaen jottei käy kuten alli.fi nuorisovaalien vastauksissa missä sensruroitiin = poistettiin prideliputusta koskeva vastaukseni, kuten kävi Valkoinen Tampere Vapaussota 1918 yhteislistan vetäjä Seppo Lehdollekin.

    Kysymys oli: Kunnan tulee osallistua Pride-viikon sateenkaariliputukseen.

   Täysin eri mieltä

   En osaa sanoa

   Täysin samaa mieltä


   Samasta kohdasta on minunkin vastaukseni poistettu näkyvistä, mutta ehkä ymmärrettävää. Perusteluni kyseiseen kohtaan, täysin eri mieltä oli / on: NAMBLA on Priden joukossa. Irstailu, alastomuus eikä intiimi alueiden näyttely julkisilla paikoilla ole suotavaa. Eikä todellisuudessa suomen laki pykälissä  edes laillista toimintaa.


   Sanoman kuntavaalikone 2021: julkaisemasi vastaukset


   VAALIKONEVASTAUKSET


   HS, AL, SK

   ”Kuntani veroprosentin on pysyttävä ennallaan, vaikka olisi paineita menojen kasvattamiseksi”
   Vastauksesi: Täysin samaa mieltä
   Perustelusi: ”Maa on konkurssissa, uusi lama aika on nyt, eli konkursseja odotettavissa. Ja mitä enemmän verotusta nostetaan sitä todennäköisemmin pienyritykset / yksityiyrittäjät ajautuvat konkurssiin. Sen myötä itsemurhat taasen tämänkin laman johdosta lisääntyvät.   Työnantajilla ei ole senkään vertaa varallisuutta palkata henkilökuntaa. Oma kansamme, Suomen kansa on jo ennestään kilometritehtaalle potkittu, ja ruokajonojen jatkoksi. Kansa ei ole vieläkään selvinnyt 1990-luvun laman konkurssi veloistaan.”

   ”Kuntani hankinnoissa tulisi ottaa huomioon ilmastokriteerit.”
   Vastauksesi: En osaa sanoa
   Perustelusi: ”Tampereella kaupungistajat hääräävät, rakentavat ja tuhlaavat. Sekä tuhoavat kaiken vanhan ja kauniin jyräten alleen pilvenpiirtäjilleen omakotitalo alueetkin.”

   ”Jos kaavoituspäätöksissä joudutaan punnitsemaan asuntorakentamisen lisäämistä ja kuntalaisten helppoa pääsyä lähiluontoon, etusija on annettava asuntorakentamiselle.”
   Vastauksesi: Osittain eri mieltä
   Perustelusi: ”Asuntorakentaminen asfaltti viidakoksi , betoni helvetiksi, ilman luonnon helmaa lähimainkaan: Aiheuttaa yleensä kyseisen asuinalueen muotoumisen loppuviimeksi slummimaiseksi omaksi yhteisökseen muista asuinalueista ja muiden ihmisten keskuudesta eristäytyneisyyteen eriäväksi.”

   ”Kunnassani on tärkeämpää huolehtia yksityisautoilun edellytyksistä kuin joukkoliikenteestä.”
   Vastauksesi: Osittain eri mieltä
   Perustelusi: ”Tampereella joukkoliikenne toimii, paitsi raitiovaunu työprojekti tulee viivästymään vuosia ennusteen mukaan  ja yksityisautoilu on todella tärkeä ottaa huomioon, jo pelkästään sen takia että  ruuhka aikoina ovat julkiset kulkuneuvot yli ruuhkautuneita. Eikä julkisella pääse kaikkialle, varsinkaan ajallaan.”

   ”Kouluissa tulisi suosia perinteisiä luokkahuoneita avoimien ja muunneltavien tilojen sijaan.”
   Vastauksesi: Täysin samaa mieltä
   Perustelusi: ”Luokkahuone on aina yksilöllisempää opetusta antava tila mahdollisuus, avoimien auditoriomaisten opetustilojen pääsääntöisesti käyttäminen johtaa siihen etteivät oppilaat osaa kohta enään opiskella itse, itsenäisesti, vaan kaikki oppiminen / opettaminen perustuu siinä vaiheessa pelkkien luentojen kuuntelemiseen. ”

   ”Kuntani nykyinen kouluverkko tulee säilyttää sellaisenaan, vaikka se aiheuttaisi lisää kustannuksia kuntalaisille.”
   Vastauksesi: Osittain eri mieltä
   Perustelusi: ”Peruskoulut takaisin, ylä-ja ala-asteet erikseen. Suuret Yhtenäiskoulut tekevät lapsista ja nuorista pelkkiä numeroita yksilöiden sijaan.”

   ”Kuntani pitäisi tukea rahallisesti lasten hoitamista kotona nykyistä enemmän.”
   Vastauksesi: Osittain samaa mieltä
   Perustelusi: ”Totta kai synnytystalkoita tulee tukea, koska muuten ei ole kohta enään aitoa suomenkansaa. Kotihoidon lisä tukeminen on suuri apu vanhemmille, jotta toinen vanhemmista voi olla kotona lasten kanssa, lisää lisääntyen. Ilman uran etusijalle asettamista varallisuus mielessä.”

   ”Alle 25-vuotiaille pitäisi tarjota ilmainen ehkäisy.”
   Vastauksesi: Osittain eri mieltä

   ”Vanhusten hoidossa pitäisi siirtää painopistettä edelleen kotihoidon puolelle.”
   Vastauksesi: Täysin samaa mieltä
   Perustelusi: ”Monet vanhukset kuolevat henkisesti, kun heidät lukitaan vanhainkoteihin. Vanhuksien mielenterveys asioihin vedoten: he eivät kuulu paikkaan jossa heitä kohdellaan epäkypsinä lapsina. Heidän toiveensa pääsääntöisesti on että saisivat olla omassa kodissaan elämänsä loppuun saakka, joka on monen vanhuksen päätöskin. Eli he ovat päättäneet kuolla omassa sängyssään saappaat jalassa. Vanhuksia kohtaan käytetään liian paljon pakkokeino lakeja sekä kavaltavia edunvalvojia jotka eivät edes tee työtään.”

   ”Julkisten terveyspalvelujen asiakasmaksuja pitää laskea.”
   Vastauksesi: En osaa sanoa

   ”On tärkeää, että kaikki kuntalaiset ottavat koronavirusrokotteen heti kun se on heille mahdollista.”
   Vastauksesi: Osittain eri mieltä
   Perustelusi: ”Sen jälkeen vasta kun  ovat ihmiskokeilla saaneet varmuuden rokotteiden turvallisuudesta. Eläinkokeet olisivat kansojen terveyden kannalta järkevämpi ratkaisu lääkkeiden ja rokotteiden kehittelemisen työkaluksi palauttaa taasen toimintaan urakalla, (laittomien) ihmiskokeiden sijasta / tilalle!”

   ”On hyvä asia, että homo- ja lesbopareilla on samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.”
   Vastauksesi: Osittain eri mieltä
   Perustelusi: ”Homo-ja lesboparit eivät useinkaan kykene omalla elintavallaan kasvattamaan yhteiskuntakelpoisia mielellisesti tasapainoisia lapsista aikuisiksi. Koska heiltä puuttuu normaali roolimalli täysin, eikä se ole pelkkä haikara joka lapset tuo normaalisti. Lapset  ja nuoret tarvitsevan terveet sekä tasapainoiset roolimallit, esikuvat pärjätäkseen tulevaisuudessaan.”

   ”Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.”
   Vastauksesi: Osittain eri mieltä
   Perustelusi: ”Ei pidä hyväksyä missään nimessä harkitsematta tarkkaan kyseisen asian tiimoilta mitään vastaanottamista. Liki jokainen turvapaikanhakija on potentiaalinen uhka suomen maalle sekä kansan turvallisuudelle.”

   ”Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.”
   Vastauksesi: Osittain samaa mieltä
   Perustelusi: ”Vanhat perinteet kunniaan. Ei nyt sentään karttakeppiin saakka, mutta jotain on tehtävä koulu terrorismin pysäyttämiseksi. Sekä yläkoululaisten salafistisen radikalisoitumiseen  värväämisen lopettamiseksi koululaitosten tiloissa nuorison keskuudessa.”

   ”Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.”
   Vastauksesi: Osittain eri mieltä
   Perustelusi: ”Koti, uskonto ja Isänmaa. Niiden kunnioitus kuuluu jo kotikasvatuksesta löytyä. Perhe, suku, ystävät, lähimmäiset, oma kansa, oma maa. Politiikka on maailman asioita myöten kaiken kattavaa, jonka kokonais ymmärryksessä on kovasti hyötyä kun ei unohda omiaan maataan myöten.”

   ”Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.”
   Vastauksesi: Osittain samaa mieltä
   Perustelusi: ”Ostopalvelut tukevat yksityisiä yrityksiä ja purkavat julkisien palveluiden ruuhka sumia. Ostopalveluissa täytyy olla tarkkana, ettei yrityksellä jonka palveluita ostopalveluina julkisen sektorin asiakkaille tarjotaan / hyödynnetään rahan himo mene asiakaspalvelun laadun ylittäväksi.”

   ”Enemmistö kansalaisista kykenee muodostamaan perusteltuja mielipiteitä myös monimutkaisissa yhteiskunnallisissa kysymyksissä, jos heille annetaan riittävästi tietoa”
   Vastauksesi: Osittain samaa mieltä
   Perustelusi: ”Tietojen käsittely-ja ymmärryskyky on avain tuohon kysymyksen vastaukseen.”


   ----

   ”Kuntani pitäisi luopua vaatimuksesta rakentaa autopaikkoja uusien asuntojen yhteyteen.”
   Vastauksesi: Täysin eri mieltä
   Perustelusi: ”Parkkipaikattomuus asuntojen läheisyydettömyydesssä on suuri ongelma monelle, ja myökin autopaikkojen riittämättömyys.  ”

   ”Kunnassani pitää toimia niin, että asuinalueet eivät eriydy liikaa toisistaan asukkaiden varallisuuden tai etnisen taustan mukaan”
   Vastauksesi: Osittain samaa mieltä
   Perustelusi: ”Varallisuus luokka erot ovat nousseet taasen liikaa ajankohtaiseksi asiaksi käytöksellisesti. Eikä se ole hyvä asia. Se aiheuttaa sotatilan kaltaisia eripuria jo oman väestön keskuudessakin pelkästään.”

   ”Kuntien kannattaa tukea kaupunginteatteria ja -orkesteria, sillä ne lisäävät kaupungin vetovoimaa enemmän kuin kustannuksia.”
   Vastauksesi: Osittain samaa mieltä

   ”Lähikirjastojen rahoitus on pidettävä nykytasolla, vaikka kunnassani etsittäisiin säästökohteita”
   Vastauksesi: Täysin samaa mieltä
   Perustelusi: ”Mustaa valkoisella painettu sana, päihittää aina digitaaliset bikselit. Ihmiset viisastuvat kirjojen äärellä ja tyhmistyvät tietoteknologian kehityksen tuoman ihmisen omien taitojen tarpeettomuuden / surkastumisen myötä.”

   ”Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.”
   Vastauksesi: Osittain samaa mieltä
   Perustelusi: ”Veronkorotukset vähentävät verovelvollisen käteen jääviä tuloja, näin ollen lisäten sosiaalietuuksien ja julkisien palveluiden tarpeellisuutta. Koska se mikä on pois palkasta, köyhdyttää veronmaksajia, näin lisäten heidänkin syrjäytymisriskiä yhteiskunnan eläteiksi ainakin osittain. ”

   ”Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.”
   Vastauksesi: Täysin eri mieltä
   Perustelusi: ”Ei tuloeroilla ole mitään tekemistä / yhteneväisyyttä lahjakkuuden eikä ahkeruuden kanssa. Totta kai ihmisillä on tuloeroja, varallisuuksia ja omistuksia. Jokaisella on oltava oikeus yksityisomaisuuksiinsa.”

   ”Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.”
   Vastauksesi: Osittain samaa mieltä
   Perustelusi: ”Sosiaalietuuksista on tullut ihmisille itsestään selvyys. Ihmissalakuljettajat kauppaavat Eurooppaan laittomasti maihin yrittäville laittomille siirtolaisille matkoja, luvaten heitä suomessa odottavan ilmainen ylläpito, ilmaista rahaa, valmiit asunnot. ”

   ”Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.”
   Vastauksesi: Osittain samaa mieltä
   Perustelusi: ”Meidän ruokamme tulee omasta maastamme, viljat, lihat, kasvikset, juurekset, omasta ympäristöstämme. Vedet vesistöistämme. Riistat metsistämme metsästämällä. Maa-ja metsätalous on elinkeino, taloutta jota ilman joutsen lippua ei enään olisi olemassakaan. Tekstiili materiaalit eläinten villoista. Sekä luonnon eri kuiduista. Ei keskelle parhaiten ruokaa tuottavaa peltoa ole mitenkään päin järjellistä rakentaa esim. sähköautotehdasta! ”

   ”Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.”
   Vastauksesi: Osittain eri mieltä

   ”Tampereen tulee selvittää ratikan mahdollista jatkoa muuallekin kuin jo suunniteltuun Lentävänniemen suuntaan.”
   Vastauksesi: En osaa sanoa
   Perustelusi: ”Yksi hemmetin riesa tampereelle koko ratikka hanke. Linja-auto kuskit menettävät  työpaikkojaan, ratikka hankkeen vuoksi. Sekä ovat jo menettäneet työpaikkojaan joukkoliikenteiden yhdistymisien takia, koska pitkän matkan linja-autot ajavat nykyään myös lähiliikenteen reittejä. ”

   ”Tampereen tulee tehdä kaikkensa, että lähivuosina kaupungin itä-, etelä- ja länsipuolelta voi matkustaa keskustaan lähijunalla nykyistä useammilla vuoroilla.”
   Vastauksesi: En osaa sanoa
   Perustelusi: ”Millä hemmetin lähijunalla? Ei täällä tietääkseni semmoisia ole kansan käyttöä varten!”

   ”Tampereelle on noussut viime vuosina useita tornitaloja. Kaupungin kannattaa edistää korkeaa rakentamista edelleen.”
   Vastauksesi: Täysin eri mieltä
   Perustelusi: ”Pilaavat vanhan kaupungin. Niin kuin tuhopolttivat aikoinaan Turun vanhan kaupunginkin.”

   ”Tampere on Suomen halutuin muuttokohde. Kaupungin pitää toimia aktiivisesti, jotta Tampereelle muuttaisi edelleen lisää ihmisiä muualta Suomesta.”
   Vastauksesi: Osittain eri mieltä
   Perustelusi: ”Täältähän yritetään koko ajan häätää laittomin keinoin meitä suomalaisia synnyin paikkakunnillemme, ja itsekkin olemme tänne tampereelle muuttaneet koillis-suomesta 1985 vuonna. Ja siltikin yritetään häätää koillis-suomeen takaisin!”

   ”Tampereen kaupungin pitää tehdä voitavansa, jotta kaupungin keskustaan pääsisi helposti autolla.”
   Vastauksesi: En osaa sanoa


   -----

   ”Hallitus on säätämässä ruuhkamaksujen käyttöönoton mahdollistavaa lakia kaupunkiseutujen liikenteen hallintaan. Ruuhkamaksut pitää ottaa käyttöön kaupunkiseuduilla.”
   Vastauksesi: Täysin eri mieltä
   Perustelusi: ”Väestön määrään nähden, tuo on törkeän ryöstön / petoksen suunnittelua!”

   ”Hallituksen tavoitteena on vähentää liikenteen päästöjä 1,55 miljoonaa tonnia vuoteen 2030 mennessä. Ilmastotoimet eivät saa johtaa autoilun hinnan nousuun niin, että taloudelliset kustannukset tulevat esteeksi autolla töihin kulkemiselle.”
   Vastauksesi: Täysin samaa mieltä
   Perustelusi: ”Kiina se saastuttava maa on. Suomessa toimii biologisena puhdistavana suodattimena luonnollinen luonnon ekologinen kiertokulku.”

   ”Helsinki julisti syyskuussa ilmastohätätilan, joka alleviivaa kunnan vastuuta hiilijalanjäljen pienentämisestä ja ilmastotoimien kiireellisyydestä. Kotikuntani tulee julistaa alkavalla valtuustokaudella ilmastohätätila.”
   Vastauksesi: Osittain samaa mieltä
   Perustelusi: ”Pakolais / siirtolaisliikenteet pysähdyksiin, hiilijalanjäljet pienenee päästöjä myöten.”

   ”Luxemburg pyrkii vähentämään yksityisautoilua maksuttomalla julkisella liikenteellä. Myös Tallinnassa julkinen liikenne on maksutonta alueen asukkaille. Kotikuntani pitää siirtyä maksuttomaan julkiseen liikenteeseen, vaikka se nostaisi veroäyriä.”
   Vastauksesi: Täysin eri mieltä
   Perustelusi: ”Hulluiksiko olette tulleet? Milläs menot sitten katetaan, KANSAN KASSASTA?  Tulee perkeleen kiukkuinen kansa poikkiteloin siinä vaiheessa, sanoen: meidän verorahoilla nuo kulkevat, eivätkö nuo edes iso osa tee mitään sen kerryttämisen eteen! ”

   ”Kuntien taloutta on avitettu koronatuella, mutta koronakriisin todellinen hintalappu paljastuu vasta viipeellä. Kotikunnassani on kiristettävä ennemmin veroja kuin leikattava menoja talouden vakauttamiseksi koronakriisin jälkeen.”
   Vastauksesi: En osaa sanoa
   Perustelusi: ”Purkamalla kuntaliitokset.”

   ”Kuntien kiinteistöverotulot ovat noin kaksi miljardia euroa. Vaikeutuva taloustilanne voi tuoda paineita nostaa kiinteistöveroprosentteja. Kotikuntani tulee paikata kassaansa kiinteistöveroluokkien nostolla.”
   Vastauksesi: Osittain eri mieltä
   Perustelusi: ”Kiinteistöveron nostolla? Nykyäänhän yksityiskiinteistöjen / omakotitalojen omistajat ainakin maksavat sadevesiviemäri veroakin jo. Jotain rotia!”

   ”Väestökato koettelee Suomessa kovimmalla kädellä alle 5 000 asukkaan kuntia. Osalle kunnista lakisääteisistä tehtävistä suoriutuminen tulee olemaan vaikeaa. Siitä huolimatta koko Suomi on pidettävä asuttuna ja pienten kuntien on pystyttävä pysymään itsenäisinä.”
   Vastauksesi: Osittain samaa mieltä
   Perustelusi: ”Ei suomen karjaeläinten tuhoamis vimma eikä kyläkoulujen laittomat purkutyöt, joita suoritetaan koko ajan, ainakaan edes auta pienten kuntien talouksia. Pienistä kunnista tuhotaan koko ajan edellä mainittujen katastrofien oheisina työpaikat, palvelut on keskitetty muualle ja jäljellä olevia keskitetään koko ajan enemmän ja enemmän pois pieniltä kunnilta kaupunkeihin pitkien matkojen päähän. Siinä samassa tuhoavat pienten kuntien loputkin elinkeinot, sen myötä romahduttavat taloudet totaalisesti!”

   ”Kunnallisveroa maksetaan vain ansiotuloista, eivätkä pääomatuloilla elävät siten osallistu kunnallisten palvelujen maksamiseen. Pääomatuloista pitäisi maksaa veroa kotikuntaan siinä missä ansiotuloistakin.”
   Vastauksesi: Osittain samaa mieltä
   Perustelusi: ”Juuri lunttasin: pääomatuloa ei ole uskallettu verottaa niin paljon, peläten pääomatulojen välitöntä ulkomaille siirtoa. Kyllä veron kiertäjienkin tulisi tukea kuntiaan!”

   ”Keskeinen kysymys kunnissa on, miten palveluja tuotetaan. Julkisia palveluja tulee ulkoistaa nykyistä enemmän kunnilta yrityksille. ”
   Vastauksesi: Osittain eri mieltä
   Perustelusi: ”Kuntien sisäiset yritykset maksavat siinä vaiheessa veroja kunnille, ja kunnat taasen ulkoistetuille palveluille. Elikkä plus miinus nolla. Haiskahtaa rahanpesulta, pois kunnilta. Kuntien tuhoamiselta kuulostaa. Kaupungistamista kenties?!”

   ”Sukupuolitietoinen budjetointi ottaa huomioon talousarvion ja julkisen talouden päätösten vaikutukset eri sukupuoliin. Toimintatapaa on pilotoinut Suomessa Helsinki. Kuntani tulee ottaa käyttöön sukupuolitietoinen budjetointi.”
   Vastauksesi: Täysin eri mieltä
   Perustelusi: ”Ei sukupuoli vaikuta millään tavalla budjetointiin. Sairasta edes kategoroida tuolla tavalla, idioottimainen ideologia!”

   ”Kouluissa tapahtuvasta väkivallasta puhutaan yleisesti koulukiusaamisena. Julkisessa keskustelussa on pohdittu, vähätteleekö termi raaempia tekoja. Koulukiusaamisen sijaan kotikunnassani tulee siirtyä käyttämään lainvastaisista teoista termiä kouluväkivalta.”
   Vastauksesi: Osittain eri mieltä
   Perustelusi: ”Koulukiusaaminen on toisen oppilaan haukkumista, pilkkana pitoa eli henkistä väkivaltaa. Kouluväkivalta taasen merkitsee fyysistä väkivaltaa. Niissä on ero, vaikka henkinen väkivalta saattaakin johtaa fyysiseen väkivaltaan ennen pitkää. Koulukiusaamista eli suullista haukkumista ei pidä hätiköiden missään nimessä tuomita fyysisen kouluväkivaltaan haettavan rikosnimikkeen alle.”

   ”Koska alle 15-vuotias ei ole rikosoikeudellisessa vastuussa, kouluissa tapahtuvista lainvastaisista teoista ei käytetä rikos-termiä. Kouluissa oppilaaseen kohdistuvat selvästi lainvastaiset teot pitää siirtää suoraan poliisin ja/tai sosiaaliviranomaisten käsiteltäviksi.”
   Vastauksesi: Osittain eri mieltä
   Perustelusi: ”Myöskin molempien oppilas osapuolten vanhempien tietouteen tulee välittömästi viranomaisten lisäksi ilmoittaa lainvastaisiin tekoihin syyllistymisestä / lainvastaisten tekojen uhriksi jäämisestä.”

   ”Poikien oppimistulokset ovat heikentyneet. Opetushallitus on nostanut yhtenä keinona esiin miesopettajien määrän lisäämisen. Mieskiintiöt pitää palauttaa opettajankoulutukseen, sillä mies on pojille koulussa parempi roolimalli kuin nainen.”
   Vastauksesi: Osittain eri mieltä
   Perustelusi: ”Yleisesti oppiaineittain määräytyy opettaja. Ei sen mukaan minkä sukupuolinen oppilas on, vaan sen mukaan mikä on oppiaine. Koska eri oppiaineet ovat aihe alueiltaan kiinnostus suuntaumukseltaan opettajan koulutuksessa erikoistumis valinta kysymyksiä, ei voida syrjäyttää naisia opettajan ammattikunnista. Vetoaminen raadollisen sairasmielisiin kenen lie poika puolisiin kakaroihin, opettajien vaihdoksissa ei tule kysymykseenkään.”

   ”Pienenevät ikäluokat luovat painetta lopettaa kouluja entisestään. OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen on pitänyt 5 000 asukkaan väestöpohjaa riittävänä perus- ja yläkoulun pyörittämiseen. Pienet koulut tulee säilyttää, vaikka se tulisi kunnalle kalliimmaksi.”
   Vastauksesi: Täysin samaa mieltä
   Perustelusi: ”Pienissä kouluissa kyetään puuttumaan ongelmiin ajoissa, koska lapset ja nuoret ovat siellä yksilöitä, yksilöllisine oppimistuki tarpeineen. Heidät otetaan huomioon, eivätkä he ole pelkkiä numeroita ainoastaan. Vaan he ovat ihmisiä, aitoja lapsia ja nuoria, joilla on nimet.”

   ”Koulujen ja kirjastojen wc-tiloja on muutettu Suomessakin sukupuolineutraaleiksi trans- ja muunsukupuolisten tasavertaisen kohtelun takia. Kotikuntani tulee muuttaa koulujen ja kirjastojen wc-tilat sukupuolineutraaleiksi tulevan valtuustokauden loppuun mennessä.”
   Vastauksesi: Täysin eri mieltä
   Perustelusi: ”Ei missään nimessä, seksuaalirikollisuuksien riski kasvaa. Ja wc-tiloista tulee ahdistavia paikkoja, joista on pakko päästä välittömästi ulos. Ei siellä voi siinä vaiheessa enään hiuksia ruveta laittamaan, eikä meikkejä korjailemaan. Eivätkä miehetkään kykene virtsaamaan rauhassa, jos nainen seisoo vieressä miehen ollessa wc-tiloissa sukupuolielin paljaana. Paskantaminen se vasta nöyryyttävä kokemus siinä vaiheessa on, jos samassa wc-tilassa on yhtä aikaa miehiä sekä naisia!”

   ”Suomalaisista 1,2 miljoonaa asuu yksin. Kasvukeskuksissa kysyntä pienille sinkkujen ja lapsettomien parien asunnoille on kasvanut. Pienten asuntojen rakentamista tulee lisätä kuntien asumiskeskuksissa ja kaupunkien keskusta-alueilla perheasuntojen kustannuksella. ”
   Vastauksesi: Osittain eri mieltä
   Perustelusi: ”*Vankilat ovat sitä varten, siellä on pieniä "asuntoja".* Harva yksin asuva viihtyy yksiössä. Sitten yksin asuva löytää toisen yksin asuvan, tila käy ahtaaksi kahdelle, tarvitaan isompi asunto, seuraavaksi tarvitaankin taasen isompi asunto kun vatsa rupeaa kasvamaan, ja laskettu aika lähenemään. Älkää menkö asioiden edelle näin synnytystalkoiden keskellä!”

   ”Yksineläjistä suuri osa on nuoria ja ikääntyneitä. Asunnon ostaminen esimerkiksi Helsingistä voi olla vaikeaa yksineläjille. Pienituloisille yksineläjille pitäisi maksaa sinkkulisää. ”
   Vastauksesi: Täysin eri mieltä
   Perustelusi: ”Nyt meni jo asiallisuuksista pahasti huumorin puolelle! Ei yksineläjiä tule kannustaa yksinäisyyteen erakoitumaan!”

   ”Kunnan on mahdollista maksaa kotihoidontukeen kuuluvan hoitorahan ja -lisän päälle kuntalisää, mutta suuri osa kunnista ei sitä maksa. Kotikuntani pitää maksaa kotihoidon kuntalisää.”
   Vastauksesi: Osittain samaa mieltä
   Perustelusi: ”Kuntien talous on kuralla. ”

   ”Tulotason tai synnyinmaan mukainen alueellinen eriytymiskehitys eli segregaatio herättää turvattomuuden tunnetta. Paras keino estää slummiutumista on kaavoittaa samalle alueelle omistus- ja vuokra-asuntoja.”
   Vastauksesi: Osittain eri mieltä
   Perustelusi: ”Tampereella tuo on normaalia, omistus-, vuokra-sekä asumisoikeusasunnot on rakennettu jo parisen kymmenen vuoden ajan samoille alueille vieri viereen, rinnakkain, lomittain, osittain yhteneväisesti melkeinpä sisäkkäin rakenteiltaan. Turvattomuuden tunne tulee valtaväestölle, koska muukalaiset ja oudot "tulokkaat" ovat kortteeriutuneet samoihin asuin alueisiin joissa valtaväestö asuu. ( korjaan: entinen valtaväestö)”

   ”Palveluseteli on yksi tapa järjestään kunnan vastuulla olevia sosiaali- ja terveyspalveluja. Palvelusetelien käyttöönottoa tulee lisätä kunnissa ja sairaanhoitopiireissä hoitojonojen lyhentämiseksi.”
   Vastauksesi: En osaa sanoa

   ”Eduskunnan käsittelyssä oleva hallituksen sote-uudistus siirtäisi sosiaali- ja terveyspalvelut kunnilta maakuntien harteille. Talousvaikeuksissa kuntien leikkauslistat kohdistuvat pakon edessä sote-uudistuksen jälkeen yhä useammin koulutukseen.”
   Vastauksesi: Täysin samaa mieltä
   Perustelusi: ”Yksilöiden tuhoon se johtaa.”

   ”Maksuttoman ehkäisyn tarjoaminen kunnissa on yleistynyt, mutta läheskään kaikki eivät sitä tarjoa. Nykyhallituksen ohjelmaan on kirjattu kokeilu maksuttomasta ehkäisystä alle 25-vuotiaille. Kotikuntani pitää tarjota ilmaista ehkäisyä kaikille alle 25-vuotiaille.”
   Vastauksesi: Osittain eri mieltä
   Perustelusi: ”Kotikuntani tulee tarjota maksutonta ehkäisyneuvontaa sekä valistusta. Kuntien ei tule normalisoida ja olla mukana edesauttamassa uuden vapaan irstaan seksin aikakauden kehitystä, josta on jo joskus aikoinaan tässä maassa päästy eroon. Olikos se viimeksi 60-luvulla??? ”

   ”Monissa maissa valvotut pistotilat täydentävät muuta huumehaittoja vähentävää toimintaa. Huumeiden valvotut käyttötilat ovat hyvä keino torjua huumeongelmaa.”
   Vastauksesi: Täysin eri mieltä
   Perustelusi: ”Huumeiden käyttö ei ole laillista suomessa. Huumeriippuvuus pahenee, jos huumeriippuvaisille annetaan käyttöön oikein "toimintakeskus" jossa he saavat luvan kanssa pistää suoneensa ruiskulla neulan kanssa laittomia huumeita. Ja liata verensä, verenkiertoonsa ruiskuttamalla laittomia huumeita. Tuohan kuulostaa ihan CIAn tyyliseltä toiminnalta. CIAn laiton ihmiskoelaboratorio on viimeksi löydetty suomessa 60-luvulla.”

   ”Kuntien energiantuotanto on murroksessa hiilineutraalisuustavoitteiden myötä. Kotikuntani pitää luopua fossiilisten polttoaineiden käytöstä lämmityksessä, vaikka se tarkoittaisi kallistuvaa energiaa tai korkeampaa verotusta.”
   Vastauksesi: Täysin eri mieltä

   ”Kunta vastaa alueensa kaavoituksesta ja on siten keskeinen toimija tuulivoiman kaavoituksessa. Tuulivoimaa ei saa rakentaa liian lähelle asumista eikä maisemallisesti herkille alueille.”
   Vastauksesi: Täysin samaa mieltä

   ”Ratikkaliikenne Tampereella alkaa elokuussa. Lähijunille kaavaillaan uusia seisakkeita. Samalla autoilu on muuttumassa entistä hankalammaksi. Tampereen seudun joukkoliikennettä pitää ratikan myötä määrätietoisesti siirtää entistä enemmän raiteille.”
   Vastauksesi: Osittain eri mieltä

   ”Kasvava päihdeongelma määrä näkyy uhkaavana häiriökäyttäytymisenä Tampereella. Vastaavasti huumeriippuvaisten on usein liian hankalaa saada apua. Huumeriippuvaisten pääsyä hoitoon Tampereella pitää helpottaa.”
   Vastauksesi: Osittain eri mieltä
   Perustelusi: ”Ei täällä tampereella huumeriippuvaisilla ole mitään hankaluuksia päästä korvaushoitoon, eikä heillä ole mitään ongelmaa saada apua. Kunhan kävelevät sisälle huumeklinikalle, ja sitä kautta K-klinikalle korvaushoitoon. Saavat sieltä ilmaiset lääkkeet, suboxonet ja metadonit. Eli valitsevat opioidit tai opiaatit. Huumeriippuvaisille on tampereella palveluja vaikka kuinka paljon entuudestaan.  ”

   ”Muuttoliike kertoo vetovoimasta. Sen sijaan “pitovoimaan” liittyvät arjen kokemukset eivät toteudu tasapuolisesti ympäri kaupunkia. Tampere kasvaa nopeasti, mutta asukkaiden hyvinvointiin ei panosteta tarpeeksi.”
   Vastauksesi: Täysin samaa mieltä
   Perustelusi: ”Ei täällä paikallisella väellä tunnu olevan mitään arvoa muille, siltä tämä tampereen tilanne on vahvasti vaikuttanut. Kuolemia, kuolemia, kuolleena löydettyjen joukkoon liitettyjä, uhrialttari menoja öisiin aikoihin säännöllisesti, kaameine kauhun ja tuskan huutoineen sekä kiljumisineen, jne...aluevaltauksia myöten.”

   ”Tampereen keskustan tuntumassa sijaitseville alueille on kaavailtu lisärakentamista. Moni kaupunkilainen toivoo kuitenkin alueiden säilyvän virkistyskäytössä. Kauppi ja Eteläpuisto pitää säilyttää nykyisen kaltaisina luontoalueina pitkälle tulevaisuuteen.”
   Vastauksesi: Täysin samaa mieltä

   ”Rantatunneli, ratikka, jätevedenpuhdistamo… Tampereen velkaantuminen jatkuu, ja veroprosenttia on jouduttu korottamaan. Tampereen on jatkossakin tehtävä rohkeasti suuria investointeja.”
   Vastauksesi: Täysin eri mieltä
   Perustelusi: ”Täysin turhan päiväisiä investointeja. Vieläkään ei ole selvinnyt millä varannoilla nuo kustannetaan täällä vapaamuurarien vuosia takaperin valtaamassa Tampereen kaupungissa.”


   ----

   ”Tampereen raitiotielinja on ulotettava Pirkkalaan, Kangasalle ja Ylöjärvelle heti kun se on mahdollista.”
   Vastauksesi: Osittain eri mieltä
   Perustelusi: ”Ratikka työmaan valmistumisen aikataulu on ennustettu vuosien päähän. Raitiovaunut aiheuttavat tulollaan linja-autojen kuljettajien työttömyyden.”

   ”Tampereen Eteläpuistoon ei pidä rakentaa yhtään asuntoa.”
   Vastauksesi: En osaa sanoa

   ”Kunkun parkin rakentaminen maan alle on välttämätöntä Tampereen keskustan elinvoimaisuuden ja saavutettavuuden kannalta.”
   Vastauksesi: En osaa sanoa

   ”Pormestarimalli on osoittanut toimivuutensa Tampereella, eikä siitä pidä luopua.”
   Vastauksesi: Osittain eri mieltä

   ”Tampereen kannattaa tavoitella vielä nykyistäkin suurempaa väestönkasvua, vaikka se lisäisi merkittävästi palvelujen tarvetta.”
   Vastauksesi: Täysin eri mieltä

   Vastaukset julkaistu
   Sanoma vaalikoneeseen   

   20.3.2021 15.48

   Mielenterveys - 9wzu5xmf9kj51 png C I A MK ULTRA ihmiskokeet mp4 PAKKO SUVAKOITTAMINEN ...

   Mielenterveys

   C I A MK ULTRA ihmiskokeet mp4 PAKKO SUVAKOITTAMINEN JOHTAA MIELENKIN MENETYKSEEN

   Iskender (Ei palopaikkatutkintaa) Turo´Hevi Gee

   1. Keidenkäs temppelistä Porin hotellin "tulipalo", "kynttilästä" saikaan alkunsa...kaksi vapaamuuraria siittä kiinni jäi kansan puskaration mukaan...Virnistävät kasvot

   Soitinmenot - Mummo perkele!!

   perjantai 19. maaliskuuta 2021

   10 / 16 Kunnan tulee osallistua Pride-viikon sateenkaariliputukseen. Täysin eri mieltä En osaa sanoa Täysin samaa mieltä .

   Vastaukseni erääseen ryhmä s.postiin: Samasta kohdasta on minunkin vastaukseni poistettu näkyvistä, mutta ehkä ymmärrettävää. Perusteluni kyseiseen kohtaan, täysin eri mieltä oli / on: NAMBLA on Priden joukossa. Irstailu, alastomuus eikä intiimi alueiden näyttely julkisilla paikoilla ole suotavaa. Eikä todellisuudessa suomen laki pykälissä  edes laillista toimintaa. 


   Pilapalat part 1

   Humor:

   https://search.google.com/search-console/export/index/summary?resource_id=https%3A%2F%2Fsanna-piipponen-valtuustoon.blogspot.com%2F&hl=fi&request_type=3&at=ABvcoAclo9BjcXvsRqHAC5VN__aH:1616103763576  


   https://www.google.fi/maps/place/61%C2%B029'29.2%22N+23%C2%B047'30.1%22E/@61.4914444,23.7911472,109m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d61.4914547!4d23.7916964?hl=fi


   torstai 18. maaliskuuta 2021

   Sanna Os Piipponen Suomen Ääri-Isänmaan Piipposia jo 1800-luvulla. Valkoinen Tampere 1918 Vapaussota yhteislista , 2021.

    https://twitthttps://twitter.com/i/status/1372669426714173446er.com/i/status/1372669426714173446

   Olen NUORTEN PUOLELLA, OLE SINÄKIN! NUORISSA ON MAAMME TULEVAISUUS!

   Olen NUORTEN PUOLELLA, OLE SINÄKIN! NUORISSA ON MAAMME TULEVAISUUS!

   https://sanna-piipponen-valtuustoon.blogspot.com/p/olen-nuorten-puolella-ole-sinakin.html

   Kannatusilmoitusten kerääminen on päättynyt Liikkuva poliisi takaisin 17.9.2020 Ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä, ei taloudellista tukea

    

   Kannatusilmoitusten kerääminen on päättynyt

    
    
    

   Liikkuva poliisi takaisin

   17.9.2020 Ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä, ei taloudellista tukea

   Kannatusilmoitusten kerääminen on päättynyt. Aloite keräsi 4,909 kannatusilmoitusta, joista 4,909 kpl kansalaisaloite.fi-palvelussa ja 0 kpl muilla menetelmillä. Aloitteen olisi pitänyt kerätä vähintään 50,000 kannatusilmoitusta edetäkseen eduskunnan käsittelyyn.

   Aloitteesi sijaitsee osoitteessa: https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/7203

   #TämäTuleeTietää Meidän aidot suomalaiset vanhempamme, eli äitimme ja isämme ovat käyneet Kansakoulun. Entäs kuinkas heidän vanhempansa reakoisivat tähän kuvaan:

   #Roturealisti smiä: Poliittinen näkemys: Isänmaallisuus eli patriotismi (kreikan sanasta patris) on rakkautta tai omistautumista omaa maata eli isänmaata kohtaan ja sen pitämistä muita parempana, ylpeyttä isänmaasta.
       Kolmasvaltakunta

    https://www.youtube.com/results?search_query=Kolmasvaltakunta

   Sisällys luettelo, lisää löytyy lisää kohdasta sekä muita otsikoita:

   Mielenterveys - 9wzu5xmf9kj51 png C I A MK ULTRA ihmiskokeet mp4 PAKKO SUVAKOITTAMINEN ...

   Mielenterveys C I A MK ULTRA ihmiskokeet mp4 PAKKO SUVAKOITTAMINEN JOHTAA MIELENKIN MENETYKSEEN